PREÀMBUL

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d'aquest lloc web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d'accedir-hi i utilitzar-ne els materials que s'hi contenen implica que l'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.


1. Informació general

El titular del lloc web és la Universitat Autònoma de Barcelona -en endavant la UAB-, amb domicili social al Campus UAB s/n (08193 Bellaterra, Barcelona), amb el CIF núm. Q0818002H .

Amb la present normativa sobre el web del Campus Virtual de la UAB hom pretén, d'una banda, harmonitzar el desig de